Dolina Odkrywców Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie powrotu do aktywności zawodowej dla 43 rodziców poprzez zapewnienie miejsca w żłobku”.

Celem projektu jest umożliwienie 43 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, powrotu do aktywności zawodowej przez utworzenie w nowym żłobku 43 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie projektu z UE: 755 981,08 PLN